top of page
BOX OFFICE.png

HELLO
SOCIAL

  • Instagram
  • Facebook
Screenshot 2022-05-12 at 10.14.33.png
SINOPSIS

SINOPSIS /
SYNOPSIS

Jasper wil nie alleen wees nie, hy wil sy lewe deel. Fransie is onafhanklik en verkies dit so, na te veel verkeerde besluite verdien sy beter.

 

Wanneer Jasper en Fransie saam intrek is dit ‘n nuwe begin, maar hulle arriveer met meer bagasie as wat hulle gedink het. As onverwagse beurtkrag die eerste aand tref moet hulle die beste van die donker situasie maak.

 

Hulle dans.

 

Hulle raak dronk op die idee van liefde. Hulle onthou … maar saam met die onthou word die verkeerde boks oopgemaak en ontaard dit in 'n aand waarin hulle verhouding se rou bagasie oopgekrap en uitgepak word en word hulle geforseer om na die donkerste plek van hulle verlede te gaan.

 

Wat gebeur wanneer die deur na die buitewereld toegemaak word? Wie het om die beurt die meeste mag?

 

Kan jy vergewe en as jy kan - kan jy vergeet?

 

BEURTKRAG is ’n verhoudingsdrama wat fokus op die kwesbaarheid van verhoudings en al die brose ‘bagasie’ blootlê. 

Jasper does not want to be alone, he wants to share his life. Fransie is independent and prefers it that way, after too many wrong decisions she deserves better. 

When Jasper and Fransie move in together, it's a new beginning, but they arrive with more ‘baggage’ than they thought. Unexpected load shedding hits the first night and they have to make the best of the dark situation.

They dance.

 

They get drunk on the idea of love.

 

They remember…but along with the remembering, the wrong box is opened and it turns into an evening in which their relationship's raw ‘baggage’ is exposed and unpacked, and they are forced to go back to the darkest part of their past. What happens when the door to the outside world is shut? Who in turn has the most power?

 

Can you forgive and if you can - can you forget?

 

BEURTKRAG is a relationship drama that focuses on the vulnerability of relationships. 

BEURTKRAG-SCREENSHOTS_00465022.jpg
STORY

MEER OOR DIE STORIE 

BEURTKRAG is ’n verhoudingsdrama wat fokus op die kwesbaarheid van verhoudings en die brose ‘bagasie’ tussen paartjies blootlê. 

 

Geen oordeel, geen kant kies nie, geen clichés van wat 'n verhouding moet wees of hoe om dit te maak werk nie. Die doel is om 'n spieël op te hou vir die gehoor om hulself binne hierdie karakters te vind, om te identifiseer en dalk te soek na perspektief wat verband hou met hul eie lewens.

 

Die film wil vrae vra, wat is 'n normale paartjie en bestaan dit selfs? As vertroue gebreek word, kan jy vergewe en as jy kan, kan jy daarmee saamleef, en watter impak sal dit op die toekoms van die verhouding hê? 

 

Die belangrikheid van intimiteit en kommunikasie word in BEURTKRAG ondersoek, en hoe hierdie twee konsepte dikwels nie alleen van mekaar staan nie. 

Alhoewel die storie ‘beurtkrag’ as isolasie meganisme vir die egpaar gebruik, is die relevansie tot die laaste twee jaar van inperking uiters verwant.

’n Kollig op die krake binne verhoudings - die keuses wat ons gemaak het is bevraagteken, die verlede herleef, die toekoms onseker. Die klein dingetjies het dikwels die groot gevegte geword en ware kleure het uitgekom.

As jy nêrens gehad het om heen weg te hardloop of weg te kruip nie, was jy gedwing om die demone in die gesig te staar. 

 

Sodra die waarheid van Jasper se verlede uitkom, word die vraag gestel, moet Fransie gaan of bly, kan sy hom vergewe, kan sy vergeet en aanbeweeg? Die film eindig met haar terugkeer, bereid om weer te probeer. Met haar terugkeer sê ons nie sy het die regte keuse gemaak nie, ons sê nie dit is ‘n gelukkige ewigheid nie, maar ons sê ook nie, as dit stukkend is, is dit nie die moeite werd om voor te veg nie. As die liefde waarlik eg is, kan ons leer om met die pyn saam te leef? 

BEURTKRAG-SCREENSHOTS_01001510.jpg

MORE ABOUT
THE STORY

BEURTKRAG is a relationship drama that focuses on the vulnerability of relationships and exposes all the fragile ‘baggage’. 

 

No judgement, no picking sides, no cliché of what a relationship should be or how to make it work. It aims to hold up a mirror for the audience to find themselves within these characters, to identify and perhaps search for perspective related to their own lives. 

 

The film wants to ask questions, what is a normal couple and does it even exist? If trust is broken can you forgive and if you can, can you live with it, and what impact will that have on the future of the relationship? 

 

The importance of intimacy and communication is explored in BEURTKRAG, and how these two concepts are often not isolated. 

Although the plot uses load shedding as confinement for the couple, the relevance to the last two years of lockdown is extremely relatable. A spotlight on the cracks within relationships, the choices we made were questioned, the past relived, the future uncertain. The small things often became the big fights and true colours came out. If you had nowhere to run or hide, you were forced to face the demons. 

 

Once the truth of Jasper’s past comes out, the question is posed, should Fransie leave or stay, can she forgive him, can she forget and move on? The film ends with her returning, prepared to try again. With her returning, we are not saying she made the right choice, we are not saying they lived happily ever after, but we’re also not saying, if it’s broken, it’s not worth fighting for. 

 

If the love is real can we learn to live with the pain? 

DSC00457.jpg
CAST & CREW

CAST AND
CREW

Ivan
Botha

Writer / Actor / Producer
DSC00955.jpg

The South African actor, producer, writer and director Ivan Botha is well known for his work in the acclaimed box-office hits, BAKGAT, Pad na jou Hart, Vir Altyd and Stroomop.

 

Ivan Botha and his wife and co-creator Donnalee Roberts joined forces for the first time in 2014 when establishing their production company 17FILMS, specialising in the development, production and marketing of high quality films. Such as Pad na jou Hart (2014), Vir Altyd (2016), STROOMOP (2018), BEURTKRAG (2022) and BLINDELINGS (TBC).

 

17FILMS is also responsible for the marketing of these successful films.

 

In 2018 Ivan stepped into the Directing position to direct the adventure film, Stroomop, for which he won Best Director at the Grand Remi Awards. He was also the co-writer and co-producer of this film. He recently finished principle photography on his new film BLINDELINGS as director, co-producer and co-writer.

 

His acting credits include:

Television: HOTEL, 7de Laan, Binneland, Alles Malan, Blood and Water

Film: BEURTKRAG, Pad na jou Hart, Vir Altyd, BAKGAT, Superhelde.

Theatre: Beurtkrag

 

Ivan obtained his national Diploma in Drama from TUT specialising in acting, writing and directing.

Beurtkrag premiered at the 2022 Silwerskermfees.

Donnalee
Roberts

Writer / Actress / Producer
DSC01361.jpg

Writer / Actress / Producer

The South African actress, producer, writer, model, motivational speaker, designer and entrepreneur Donnalee Roberts is well known for her work in the acclaimed box-office hits Pad na jouHart, Ballade vir ’n Enkeling, Vir Altyd and Stroomop.

 

Donnalee and her husband and co-creator Ivan Botha joined forces for the first time in 2014 when establishing their production company 17FILMS, specialising in the development, production and marketing of high quality feature films. Such as Pad na jou Hart (2014), Vir Altyd (2016), STROOMOP (2018), BEURTKRAG (2022) and BLINDELINGS (TBC). 17FILMS is also responsible for the marketing of these successful films. 

 

Donnalee obtained her national degree in BA Drama from the University of Pretoria and after that she completed a two-year course at PALI (Performing Arts and Lifestyle Institute). In 2012, Donnalee studied at the well-known New York Film Academy where she received a diploma in ACTING FOR FILM.

 

Her most recent acting credits include: 

Television: 7de Laan 

Film: BEURTKRAG, Blindelings, Stroomop, Pad na jou Hart, Vir Altyd, Ballade vir ‘n Enkeling, Klein Karoo 1

Theatre: Beurtkrag

 

Beurtkrag premiered at the 2022 Silwerskermfees for which she received a Best Actress nomination.

Jozua
Malherbe

DOP / Director / Writer 
DSC00842.jpg

Jozua’s debut as feature director was the gothic Afrikaans film Wolwedans in die Skemer!in 2011. The film achieved massive returns at the South African box office and was one of the top ten pictures of the year.

 

Jozua followed up with a series of television dramas for which he won every directing award in South Africa, including the ATKV Media Veertjie for Donkerland, an epic drama that recounts the story of a farm and its owners from 1838 to 1996. He also won SAFTA awards for Swartwater, Bloedbroers and High Rollers. Jozua earned a total of 22 nominations at the 2014 SAFTAs for his television work and won the following year for Bloedbroers.

 

In 2019 Jozua wrote on the MNET/HBO/ZDF copro Trackers, based on Deon Meyer’s bestselling novel. He was also the second unit director for the series where he worked with renowned cinematographer Ivan Strasburg and basically shot the equivalent of an ep. His second feature film, Griekwastad, starring Arnold Vosloo and Alex van Dyk was released in May 2020. This picture was Jozua’s debut as a features DOP and is currently streaming on Showmax. Jozua directed and shot all five episodes of Mnet’s mystery thriller Slot (TX January 2021) and two episodes of the psychological thriller Lioness, also for Mnet (TX February 2021).

 

Joz recently finished post on feature film BEURTKRAG (which he also co-wrote) for producer Danie Bester and KykNet and he directs commercials under the banner 7 Films. He has several projects across film and television in development and is gearing up to direct the opening block for new a heist action/ thriller for Netflix. 

DSC01123.jpg
CREDITS

CREDITS

DSC00326.jpg
Producers

Ivan Botha, Donnalee Roberts, Danie Bester 

Director

Jozua Malherbe 

Writers

Jozua Malherbe, Ivan Botha & Donnalee Roberts 

Actors

Ivan Botha, Donnalee Roberts, Greta Pieterson, Ludwig Binge, Marion Holm 

Country Of Production

South Africa

Year Of Production

2021

Language Of Film

Afrikaans

Main Language

Afrikaans

Other Languages

English

BEURTKRAG-SCREENSHOTS_00385507.jpg
KEY ART

KEY ART
POSTERS

GALLERY

GALLERY